Rakentava vuorovaikutus

HTTP-prosessi

Laura Poutanen

Empaattinen kuuntelu

Ida Land

Itse-empatia

Sara Hellsten

Rehellinen itseilmaisu

Hanna Era