NVC maailmanlaajuisesti

Yli viidenkymmenen vuoden aikana NVC (Nonviolent Communication, suom. väkivallaton vuorovaikutus) on löytänyt tiensä miljoonien ihmisten sydämiin ympäri maailman. Mikä alkoi Marshall B. Rosenbergin missiosta auttaa kouluja ja muita julkisia instituutioita purkamaan rotuerottelua ylläpitäviä asenteita ja rakenteita 60-luvun Pohjois-Amerikassa, on vuosien myötä kasvanut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, joka. edelleen inspiroi ihmisiä rakentamaan empaattisempaa yhteyttä itseensä ja toisiin. Rosenbergin kirjaa Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus onkin myyty yli viisi miljoonaa kappaletta ja se on käännetty yli 35 kielelle.

Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) visiona oli maailma, jossa yksilöt, ryhmät ja organisaatiot voisivat tehdä rauhanomaista yhteistyötä mahdollistaakseen sosiaalisen muutoksen myötätuntoisen, väkivallattoman viestinnän avulla. Hänen perustamansa organisaatio, Center for Nonviolent Communication (CNVC), jatkaa tämän vision eteen työskentelemistä globaalisti muun muassa tarjoamalla koulutuksia ja ylläpitämällä ja kehittämällä kouluttajien sertifioimisohjelmaa. Tällä hetkellä aktiivisia CNVC:n sertifioimia NVC-kouluttajia on yli 700.

CNVC:n sertifioimien kouluttajien maantieteellinen jakauma, lähde cnvc.org

Kun Satya Nadellasta tuli Microsoftin toimitusjohtaja vuonna 2014, jakoi hän ensimmäisessä palaverissa jokaiselle johtoryhmän jäsenelle kopion Rakentavasta ja myötäelävästä vuorovaikutuksesta. Muutkin isot ja pienemmät yritykset ovat olleet enenevässä määrin kiinnostuneita integroimaan toimintaansa väkivallattoman vuorovaikutuksen periaatteita. Empatia työelämäkontekstissa onkin saanut tuulta purjeisiinsa viime vuosina.

Työelämän lisäksi NVC:tä hyödynnetään paljon koulutuksessa. NVC-filosofiaan nojaavia kouluja on ympäri maailmaa; muun muassa Pohjois-Amerikassa, Hollannissa, Unkarissa, Puerto Ricossa, Nepalissa, Espanjassa ja Australiassa. Brasiliassa toimii perhetukikeskus, jonka pyrkimyksenä on edistää ja turvata lasten ja nuorten oikeuksia sekä tukea perheitä lastenkasvatuksessa NVC-oppeja hyödyntäen. Algeriassa pyörii projekti, joka opettaa lapsia ja nuoria käsittelemään konflikteja rakentavammalla tavalla. YK ja EU tukee NVC:n opettamista ja median eettistä ja vastuullista käyttöä Sri Lankalla.

Kuvakaappaus nvcineducation.org-sivulta, jonne eri tahot voivat ilmoittaa omasta NVC:hen ja koulutukseen liittyvästä toiminnastaan. Siniset merkit viittaavat kouluihin, yliopistoihin, projekteihin, nuorisokeskuksiin, harjoitusryhmiin yms. ja keltaiset koulutuksen parissa työskenteleviin yksilöihin, jotka käyttävät NVC-prosessia koulutukseen liittyvässä työssään.

Vuosikymmenten ajan Marshall B. Rosenberg ja muut NVC-taitoiset sovittelijat ovat myös tukeneet konfliktien käsittelyä mm. Sierra Leonessa, Ruandassa, Burundissa, Bosniassa, Serbiassa, Kolumbiassa, Lähi-idässä, Ukrainassa ja muissa sotien runtelemissa maissa.

Kuten molemmista kuvista voi tulkita, NVC:n harjoittaminen on keskittynyt enemmän (Keski-)Euroopan ja Pohjois-Amerikan alueille. Marshallin visio on siis edelleen työn alla. Kuitenkin monet hankkeet, projektit ja kansainvälisen yhteistyön muodot tuovat toivoa siihen, että NVC:n opiskeleminen muuttuu ajan myötä saavutettavammaksi kaikille niille, joita väkivallattomampi tulevaisuus ja Marshallin visio kutsuvat puoleensa.